Nurses

/Nurses
Nurses2018-10-02T11:56:56+00:00
Nursing
Head nurses
G. Hemalatha (Nursing Superintendent) G.Chandrakala
D.Lakshmi  
Staff Nurses
Ch.Sobhadevi S.Naresh
P.Kamalakumari G.Gowri
Santhi Sahu K. Swaroopa
N. Jhansi Rani P. Tulasi Latha
P. Nagamani CH. Anuradha
P. Chinni Y.Sunitha
M. Madhavi O. Ramadevi
B. Vijayalakshmi K.V.Harsha Latha
P. Lalitha Y. Elmadevi
K. Bhavani K.V.S.N S Kumari
K. Suryakumari N. Rhama
G.V.S.S.Prasanna D.Varahalamma
A. Kamala kumari K. Krishna
S. Amen Kumari M. Vijayalakashmi
S. Lakshmi A. Jayalakshmi
A. Venkata Lakshmi S. Meher Shanthi
B. Devi Y. Karunakumari
Aruna Rama Lakshmi
Ch.Jogulamma